Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkommen till Kungsportskyrkans podcast. Här publicerar vi predikningar från våra gudstjänster och annan undervisning. Besök vår hemsida för mer information. kungsporten.com/kungsportskyrkan


Dec 21, 2014

Välkommen till en predikan från Kungsportskyrkan.

Hoppas att du blivit inspirerad och utmanad av denna predikan.

Om du har några frågor besök oss gärna på kungsporten.com.