Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkommen till Kungsportskyrkans podcast. Här publicerar vi predikningar från våra gudstjänster och annan undervisning. Besök vår hemsida för mer information. kungsporten.com/kungsportskyrkan