Preview Mode Links will not work in preview mode

Välkommen till Kungsportskyrkans podcast. Här publicerar vi predikningar från våra gudstjänster och annan undervisning. Besök vår hemsida för mer information. kungsporten.com/kungsportskyrkanNov 12, 2017

Musik:

Thank You For Fathering Me

Text & musik: Aaron Keyes, Pete James

© Pete James

Publicerad med tillstånd